اخبار

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت آلومينيوم پارس (سهامي عام)

 به شماره ثبت ١٩١٧٠ و شناسه ملي ١٠١٠٠٦٤٥٢٨٨

 جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت آلومينيوم پارس (سهامي عام) راُس ساعت ١٤ روز چهارشنبه مورخ ٩٣/٤/٤به آدرس : تهران - هتل سيمرغ - خيابان وليعصر - پايين تر از پارك ساعي - نبش كوچه دلبسته - شماره ١٠٦٩- طبقه همكف -سالن نرگس برگزار ميگردد . از كليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود تا در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.در اجراي ماده ٩٩ قانون تجارت هر صاحب سهم كه مايل به حضور در جلسه مذكور مي باشد ، لازم است با داشتن كارت شناسايي معتبر،در تاريخ ٩٣/٤/٣ ساعت ٨ الي ١٦ به امور سهام اين شركت واقع در تهران خيابان آفريقا كوي آناهيتا پلاك ٢ ساختمان امين طبق ٦ مراجعه و برگ ورود به جلسه را دريافت نمايد.

 


 دستور جلسه :

    ١ - استماع گزارش هيئت مديره

    ٢- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني .               

    ٣ - بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال منتهي به ٩٢/١٢/٢٩   .

    ٤- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال ٩٣.

    ٥- انتخاب اعضاي هيئت مديره.

    ٦- تايين روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي شركت.

    ٧- ساير موادي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد. 

                                هيئت مديره شركت آلومينيوم پارس

          (سهامي عام )     

 

 

ورود به سایت